Kontakt


Strandvägen 89, 23431 Lomma

Tel: 040 41 66 66 

Gillar os på Nyhamn Facebook

Ny Hamn restaurang


Tel: 040 41 66 66

Strandvägen 89, 23431 Lomma

info@nyhamnrestaurang.se