takeaway

Strandvägen 89, 23431 Lomma

Tel: 040 41 66 66 

Gillar os på Nyhamn Facebook


Köket stängs en timme före stängningstiden.